Bổ nhiệm Phó Chánh án, Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao
Chiều 21/6, tại Phủ Chủ tịch, Văn phòng Chủ tịch nước phối hợp với các cơ quan có liên quan tổ chức Lễ công bố và trao Quyết định của Chủ tịch nước cho các cá nhân được Chủ tịch nước bổ nhiệm chức vụ Phó Chánh án Tòa án nhân...
 Chủ tịch nước chủ trì Phiên họp của Ban Chỉ đạo Cải cách tư pháp TƯ
Sáng 30/5, tại Hà Nội, Chủ tịch nước Trần Đại Quang, Trưởng Ban Chỉ đạo Cải cách tư pháp TƯ chủ trì phiên họp thứ 3 của Ban Chỉ đạo. Phiên họp thứ 3 của Ban Chỉ đạo Cải cách tư pháp TƯ nhằm thảo luận, cho ý kiến về “Dự...
 Chủ tịch nước: Nâng cao hơn nữa vị thế, vai trò của Viện Kiểm sát nhân dân
Chiều 28/12, tại Hà Nội, Viện Kiểm sát nhân dân tối cao tổ chức Hội nghị triển khai công tác ngành Kiểm sát nhân dân năm 2017. Chủ tịch nước Trần Đại Quang, Trưởng Ban Chỉ đạo cải cách tư pháp Trung ương tới dự và biểu chỉ đạo...
 Từ 1/7, chấp nhận gửi đơn kiện qua mạng Internet
Đây là nội dung lần đầu tiên được quy định tại Luật Tố tụng hành chính 2015. Theo đó, người khởi kiện, người bị kiện, người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan nếu có địa chỉ thư điện tử thì được ghi vào nội dung đơn khởi...
 Thẩm phán sẽ mặc áo choàng lễ phục khi xử án
Theo tờ trình về trang phục Thẩm phán, Hội thẩm Tòa án nhân dân; Giấy chứng minh Thẩm phán và Giấy chứng minh Hội thẩm do Phó Chánh án Tòa án nhân dân tối cao trình bày sáng nay, tới đây, Thẩm phán sẽ mặc áo choàng lễ phục khi xử án. Sáng...
 Ra mắt tòa án chuyên trách đầu tiên cho trẻ em
Sáng nay 4/4, tại TP Hồ Chí Minh diễn ra buổi Lễ ra mắt Tòa án Gia đình và người chưa thành niên. Đây là tòa án chuyên trách đầu tiên cho trẻ em của Việt Nam, nhằm hỗ trợ và bảo vệ tốt hơn trẻ em có liên quan đến pháp luật. Ông Youssouf...
Flag Counter
wau wau
© 2011 — Trần Đại Quang.